2016 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedelleri yeniden belirlendi.
Sirküler No : 2016-07
Tarih : 04.01.2016
 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Değerli Kâğıtlar) ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kâğıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kâğıtları:

 

a) Noter kâğıdı

8,8

b) Beyanname

8,8

c) Protesto, vekâletname, re’sen senet

17,6

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,5

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,5

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8

7 - Aile cüzdanları

80

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,5

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,5

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,5

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,5

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,5

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,6

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019