2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Günlük Tutarı 54,90 TL, Aylık Tutarı 1.647,00 TL Olarak Belirlendi.
Sirküler No : 2016-10
Tarih : 04.01.2016
 Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Kararı, 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Karara göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında günlük 54,9 TL, aylık 1.647,00 TL olarak tespit edilmiştir.

1-  Komisyon kararı uyarınca 2016 yılında uygulanacak olan aylık brüt asgari ücret tutarına aşağıdadır:

Uygulandığı Dönem

Günlük Tutar

Aylık Tutar

01.01.2016 - 31.12.2016

54,90 TL

1.647,00 TL

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

(01.01.2016-31.12.2016)

 


ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.647,00

SGK PRİMİ % 14

230,58

İŞSİZLİK SİG. FONU % 1

16,47

GELİR VERGİSİ %15 

86,46

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

123,53

DAMGA VERGİSİ % 07,59

12,50

KESİNTİLER TOPLAMI

346,01

NET ASGARİ ÜCRET 

1.300,99

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.647,00

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı )

255,29

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

32,94

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.935,23

 

 (*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuya ilişkin yayınladığı bilgi notunda;

  • 274 TL’lik işverene ek maliyetin (1.935,23 TL üzerinden) %40’ı olan 110 TL’sinin Hazine tarafından karşılanacağı,
  • İşyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10’unun bu destekten yararlanacağı,
  • 2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsamın geçerli olduğu belirtilmiştir.

2-Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır.

Buna göre 2016 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2016 – 31.12.2016

1.647,00

10.705,50

3-  2016 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 1.647,00 = 19.764,00 .- TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki gibidir.

Çalışanın Medeni Durumu

2016 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

123,53

Evli, eşi çalışmıyor

148,23

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

166,76

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

185,29

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

209,99

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

209,99

Evli, eşi çalışıyor

123,53

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

142,05

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

160,58

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

185,29

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

197,64

Evli, eşi çalışıyor, 5 ve üzeri çocuklu

209,99

Boşanmış

123,53

Boşanmış, 1 çocuklu

142,05

Boşanmış, 2 çocuklu

160,58

Boşanmış, 3 çocuklu

185,29


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12
34689
12131516
1819212223
27282930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019