2015 Yılı - Sirküler Listesi

  Sirküler No Tarih Açıklama
2015-41 30.12.2015 e-Tebligat sistemine başvuru süreleri 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
2015-40 26.12.2015 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğuna ilişkin süreler yeniden belirlenmiştir.
2015-39 26.12.2015 Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası vb. etkinlikler için e-bilet uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.
2015-38 26.12.2015 Hava yolu şirketlerinin e-bilet uygulamasından yararlanma usul ve esasları belirlendi.
2015-37 26.12.2015 İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı İşlemlerine Ait Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Ertelendi.
2015-36 25.12.2015 Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL’ye İndirildi.
2015-35 26.12.2015 Amortisman Oranlarını Belirleyen Listede Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2015-34 31.08.2015 Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2015-33 27.07.2015 İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2015-32 01.07.2015 2015-32 Nakit sermaye artırımları BKK.
2015-31 23.06.2015 e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi.
2015-30 23.06.2015 01.09.2015 Tarihi İtibariyle Elektronik Yoklama Sistemi Uygulamasına Başlanacaktır.
2015-29 07.05.2015 6645 sayılı Kanunla 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan düzenlemeler.
2015-28 07.05.2015 6645 sayılı Kanunla vergi mevzuatını ilgilendiren konularda yapılan düzenlemeler.
2015-27 24.04.2015 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
2015-26 22.04.2015 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2015-25 13.04.2015 Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranı % 6’dan % 0 (sıfır)’a indirilmiştir.
2015-24 13.04.2015 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
2015-23 13.04.2015 Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere İlişkin VUK. Genel Tebliği Yayımlandı.
2015-22 13.04.2015 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2015-21 13.04.2015 İçinde Vergi Kanunlarında değişiklik öngören hükümlerin de bulundu 6637 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.
2015-20 13.04.2015 Sosyal Güvenlik Kapsamında Sigorta Primine Tabi Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumları
2015-19 13.04.2015 Elektronik Faturaya İlişkin 421 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 448 Sıra No’lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015-18 13.04.2015 447 Sıra No’lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015-17 10.03.2015 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015-16 20.02.2015 2015/2 Seri Numaralı Tahsilât İç Genelgesi
2015-15 20.02.2015 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge
2015-14 02.02.2015 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı.
2015-13 02.02.2015 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2015-11 01.01.2015 e-Arşiv Uygulamasında e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayanlara Fatura Gönderiminde Yapılan Değişiklikler
2015-10 01.01.2015 Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslara ilişkin 70 No’lu VUK. Sirküleri
2015-09 01.01.2015 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları
2015-08 01.01.2015 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2015 Yılı için Geçerli Alt Sınır 19.500,00 TL olarak belirlendi.
2015-07 01.01.2015 2015 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları
2015-06 01.01.2015 2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil)
2015-05 01.01.2015 Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi 44 TL olmuştur.
2015-04 01.01.2015 2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri.
2015-03 01.01.2015 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları
2015-02 01.01.2015 Vergi Usul Kanunu nda yer alan, miktarlar ve hadlerin 2015 yılında uygulanacak tutarları.
2015-01 01.01.2015 Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.
 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019