2014 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.
Sirküler No : 2014-1
Tarih : 02.01.2014
 

31.12.2013 tarih 28868 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 31.12.2013 tarih 2013/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile  2014 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları belirlenmiştir. Buna göre;

1- 2014 Yılında uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014

35,70

1.071,00

01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014

37,80

1.134,00

 2- Net asgari ücretin hesaplanması

 

01.01.2014-30.06.2014

01.07.2014-31.12.2014

 Brüt asgari ücret

1.071,00 TL

1.134,00 TL

 Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)

149,94 TL

158,76 TL

 İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

10,71 TL

11,34 TL

 Gelir vergisi matrahı

910,35 TL

963,90 TL

 Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

136,55 TL

144,59 TL

 Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)

80,33 TL

80,33 TL

 Kesilen Gelir vergisi

56,22 TL

64,26 TL

 Damga vergisi (Binde 7,59)

8,13 TL

8,61 TL

 Kesintiler toplamı

225,00 TL

242,97 TL

 Net asgari ücret (AGİ dahil)

846,00 TL

891,00 TL

  3- Asgari ücretin işverene maliyetinin hesaplanması

 

01.01.2014-30.06.2014

01.07.2014-31.12.2014

 Brüt asgari ücret

1.071,00 TL

1.134,00 TL

 Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)*

166,01 TL

175,07 TL

 İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)

21,42 TL

22,68 TL

 Toplam maliyet

1.258,43 TL

1.331,75 TL

* 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir

4- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı SSGSS Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2014 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibidir.

Uygulanacak Dönem

SSK Taban Ücreti TL    (Aylık kazancın alt sınırı)

SSK Tavan Ücreti TL      (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2014 – 30.06.2014

1.071,00

6.961,50

01.07.2014 – 31.12.2014

1.134,00

7.371,00

5- 2014 Yılında Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar (12x1.071)=12.852,00 TL’dir. AGİ uygulaması için mutlaka çalışanlardan imzalı  “AİLE DURUMU BİLDİRİMİ”nin alınması gerekir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki gibidir.

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı (%)

2014 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

50

80,32

Evli, eşi çalışmıyor

60

96,39

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

108,44

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

75

120,49

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

80

128,52

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

85

136,55

Evli, eşi çalışıyor

50

80,32

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

57,5

92,37

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

65

104,42

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

70

112,46

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

75

120,49

Boşanmış

50

80,32

Boşanmış, 1 çocuklu

57,5

92,37

Boşanmış, 2 çocuklu

65

104,42

Boşanmış, 3 çocuklu

70

112,46

 6- Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre, 2014 yılında 16 yaşından büyük ve 16 yaşından küçük işçiler için de yukarıda belirtilen asgari ücret uygulanacaktır.

 7- Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. maddesinde, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında  Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenen sözleşme ile tespit edileceği hükmü yer almaktadır.

Maddenin devamında ise işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019