2014 Yılı - Sirküler Listesi

  Sirküler No Tarih Açıklama
2014-35 17.12.2014 2014 yılı dönem sonu işlemlerinde dikkat edilecek hususlar
2014-34 09.12.2014 2015 yılında kullanılacak tasdike tabi defterlerin en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
2014-33 01.12.2014 Borç Yapılandırma Başvurusu ve İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır.
2014-32 28.11.2014 2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı.
2014-31 18.11.2014 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Belirlendi.
2014-30 29.10.2014 Aerosol Üretiminde Kullanılan L.P.G. için ödenmiş olan ÖTV'nin iadesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
2014-29 21.10.2014 Aerosol üretiminde kullanılan LPG’ye ilişkin ÖTV önce ödenip sonra iade alınacaktır.
2014-28 21.10.2014 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı.
2014-27 20.10.2014 Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Sirküler
2014-26 30.09.2014 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Genel Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair)
2014-25 30.09.2014 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)
2014-24 30.09.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yapılandırılmasına dair 25.09.2014 tarih ve 2014-26 sayılı SGK Genelgesi
2014-23 25.09.2014 440 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24.09.2014 tarih ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
2014-22 16.09.2014 6552 SAYILI TORBA KANUNDA TÜRK TİCARET KANUNU İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
2014-21 16.09.2014 6552 SAYILI TORBA KANUNDA İŞ KANUNU, SGK VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
2014-20 16.09.2014 6552 SAYILI TORBA KANUNDA VERGİ KANUNLARIYLA İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
2014-19 16.09.2014 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
2014-18 08.08.2014 Amortisman listesinin güncellenmesine dair 439 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2014-17 08.08.2014 Matbaa işletmecilerinin Bilgi Formu'nu internet üzerinden vergi dairesine gönderim süresine ilişkin 438 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2014-16 08.08.2014 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine kayıt edilmesi süresine ilişkin 437 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2014-15 01.07.2014 Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibrazı ile ilgili süre 1 Ocak 2015 tarihine uzatıldı.
2014-14 10.06.2014 KDV Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlandı.
2014-13 05.05.2014 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.
2014-10 10.04.2014 1990 model ve daha eski araçlara ilişkin MTV Genel Tebliği yayımlandı.
2014-09 04.04.2014 Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Bazı Hatırlatmalar
2014-08 03.04.2014 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor.
2014-07 02.04.2014 e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2014-06 26.03.2014 1, 6, 18 ve 25 seri numaralı ÖTV Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapıldı.
2014-05 17.03.2014 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı.
2014-04 19.02.2014 Konut Kira Geliri İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2014-3 23.01.2014 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2014-2 02.01.2014 Binek otomobilleri, tütün mamulleri, alkollü içecekler ve cep telefonlarında uygulanan ÖTV oranları ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı
2014-1 02.01.2014 2014 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.
 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019