2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Belirlendi.
Sirküler No : 2014-31
Tarih : 18.11.2014
 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Belirlendi.

 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Buna göre, 1 Ocak 2015′ten itibaren;   motorlu taşıtlar vergisinin, damga vergisinin,   çevre ve temizlik vergisinin, harçların, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hadler ve miktarlarının ve trafik ve vergi cezalarının artması beklenmelidir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019