14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sirküler No : 2013-55
Tarih : 29.11.2013
 

28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  uygulamasına ilişkin olarak 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6487 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Oran veya tutar başlıklı 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, (II) sayılı listedeki mallar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutarın ÖTV olarak ödenmesi hükme bağlanmıştır.

Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10'unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabilecektir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacaktır.

Bu kapsamda, 28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin “7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI” bölümü güncellenmiş ve söz konusu tebliğde yer alan örnek Tebliğde yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019