122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
Sirküler No : 2013-23
Tarih : 26.02.2013
 26.2.2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile katma değer vergisi tevkifatına ilişkin 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile başlıca aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1-Hurda metallerden elde edilenler dışındaki kurşun külçelerinin de ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.
 

2-Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamullerin, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, 7/10 oranı yerine (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 

3-Kurşun ve alaşımlarından mamul teslimi de tevkifat kapsamına dahil edilerek, (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. 
 

4-Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde KDV istisnasından vazgeçenlere; bu malların tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (9/10) oranı yerine (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 

5-Ağaç ve orman ürünleri tesliminde (9/10) oranı yerine (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 

6-1 Mart 2013 tarihinden itibaren yapılacak iade taleplerine uygulanmak üzere mahsuben ve nakden iade taleplerinde uygulanan 2.000 TL’lik sınır 4.000 TL olarak uygulanacaktır.
 

7-1 No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebilecektir. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi (rapor kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) kaydıyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılacaktır. Bu durumda, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019