01 Ocak 2014 tarihinden itibaren ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken bilgiler
Sirküler No : 2013-59
Tarih : 18.12.2013
 

01 Ocak 2014 tarihinden itibaren ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken bilgiler şöyledir:

 1) İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde olmayanların Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler:

  — Ticaret Sicil Numarası, (MERSİS (Merkezi sicil kayıt sistemi) numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, Esnaf siciline kayıtlı olanlar ise esnaf sicil numarasını gösterecektir.)

 — Ticaret Unvanı,

 — İşletmenin Merkez Adresi.

2) İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde Olanların Fatura ve Fatura Yerine

Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler (Bağımsız Denetime Tabi Olanlar İnternet Sitesi Açmak Zorundadır.)

 — Ticaret Sicil Numarası (MERSİS numarası verilenler ticaret sicili numarası yerine bu numarayı gösterecektir.),

 — Ticaret Unvanı,

 —İşletmenin Merkez Adresi,

 —Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.

3) Bilgilerin Yeralacağı Belgeler:

 Tüm Tacirler tarafından düzenlenen faturalar, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, taşıma irsaliyeleri, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri, ticari mektuplar,  banka dekontları, tahsilât veya tediye makbuzları, bono, poliçe, sözleşmelerde yukarıdaki bilgiler yer alacaktır.

 4) Eski Belgelerin Kullanılması:

 01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında kullanılması halinde, bu belgelere yukarıdaki bilgileri içeren kaşeler vurulabilir veya basılı etiket yapıştırılabilir.

 Ödeme kaydedici cihazlardan alınan perakende satış fişlerinde de yukarıdaki bilgilere yer verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019