01.09.2015 Tarihi İtibariyle Elektronik Yoklama Sistemi Uygulamasına Başlanacaktır.
Sirküler No : 2015-30
Tarih : 23.06.2015
 20.06.2015 tarih 29392 no’lu Resmi Gazetede yayımlanan; 453 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle,  213 sayılı VUK.nun 132/A maddesi hükümlerine istinaden uygulanacak olan elektronik yoklamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

E- Yoklama fişinin oluşturulması ve imzalanması

Yoklama neticelerine ilişkin e-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulacaktır.

Yoklama sırasında tespit edilen hususlar, nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine mobil cihaz ekranında ön izleme yaptırılmak suretiyle okutulacak ve doğruluğu noktasında karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde;

a. Yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunması durumunda; yoklama yapılan kişi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak e-yoklama fişi imzalanacaktır,

b. Yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunmaması durumunda; yoklamaya ilişkin özet bilgilerle benzersiz kodun üzerine yazıldığı e-yoklama imza formu, tarih yazılmak suretiyle yoklamaya yetkililer ve yoklama yapılan kişi veya yetkilisi ile birlikte karşılıklı olarak ıslak imza ile imzalanacaktır.

Bu şekilde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan e-yoklama fişi yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci tamamlanacaktır.

Yoklama sırasında, yoklama yapılanın veya yetkilisinin bulunmaması veya imzadan kaçınması

Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında, yoklama yapılan veya yetkilisi bulunmaz veya imzadan imtina ederlerse bu durum mobil cihaz üzerinde ve e-yoklama imza formunda kayıt altına alınacaktır. Bu durumda yoklama fişi yoklamaya yetkili memur tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak onaylanacak ve e-yoklama imza formunun bir örneği ilgilisine bırakılacaktır.

Elektronik yoklama fişlerinin görüntülenmesi

E-yoklama fişleri, internet vergi dairesi üzerinde yer alan “Elektronik Yoklama Görüntüleme” menüsünden görüntülenebilecek ve çıktısı alınabilecektir. Bağlı bulunulan vergi dairesine başvurulması halinde kâğıt ortamında bir örneğinin de verilebilecektir. E- yoklama fişinin tanzimi sırasında yoklama yapılana veya yetkilisine ulaşılamazsa, e-yoklama fişinin çıktısı alınarak mükellefin bilinen adresine 7 gün içerisinde gönderilecektir.

E- Yoklamanın yapılamaması

Yoklama faaliyetinin her hangi bir nedenle elektronik ortamda yapılamaması halinde, yoklama fişi daha önce olduğu gibi kâğıt ortamında düzenlenecektir.

 

E- Yoklamanın Başlama tarihi

Elektronik Yoklama Sisteminin uygulanmasına 1 Eylül 2015 tarihinde başlanılacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019